Dudlíkovo Jeet Kune Do
 
  Úvod
  BRUCE LEE A JEET KUNE DO
  Jeet Kune Do a CVIČENÍ
  TEORIA BOJE JEET KUNE DO
  BOJOVÁ UMĚNÍ
  MISTŘI Chuck Norris
  PRIHLAŠKY K VYUKE
  KONTAKT
  Herci
  Historie Jiu-Jitsu
  NÁVŠTEVNÁ KNIHA
  MISTŘI
  Ninjutsu
  Dan Innosanto - Co je Jeet Kune Do?
  STÝLY KUNG FU
  GALERIE
  WU SHU
  Historie Muay-thai
  MISTŘI Yip Man
  Escrima?
  ODKAZY NA STRANKY
  HOROSKOP-2009
  4tiens
  KUKNI VIDEO
  BRUCE LEE a NIEČO O NOM
  NIEČO O MNE
  BÝK A ŠKORPION
  BÝK A LEV
  BÝK A STRELEC
  BRUCE LEE-JKD
  IKONA KE STAŽENÍ
  IKONA NA STAŽENÍ-2
  TEORIA-JFJKD
  TECHNIKY A SYSTEM
  Ůdery kopů
  VÝUKA HOLEŠOVICE
  VÝUKA JE PLATENA U MNA NÉ?
  LEGENDA
  LEGENDA-2
  LEGENDA-3
  HLADANIE
  Iruji Do:
  ZRODENIE MALÉHO DRAKA
  Jim Fung
  Gichin Funakoshi
  Chrám svetla
  POHYBLIVE OBRAZKY
  AKTUALITA PRO VÁS
  Samo Hung
  Don Wilson-Dragon
  Obrazky
  Vánočný Obrázky
  HOROSKOPY 2010
  BRUCE LEE a FOTA
  Romantika,Srdce,Heha,Laska
  Shaolinske Kung Fu
  Zaujimavosti o Kung fu
  Tony Jaa
  Forum
  Videa o bojovom umeni
  Pavel Batel moj učitel.
Samo Hung

Biografie pro
Sammo Hung Kam-Bo More at IMDbPro » Sammo Hung Kam-Bo na IMDbPro Více »

Date of Birth Datum narození
7 January 1952 , Hong Kong, China 7. ledna 1952, Hong Kong, Čína

Birth Name Rodné jméno
Hong Jin Bao Hong Jin Bao

Nickname Přezdívka
Yuen Chu Yuen Chu
Big Brother Big Brother

Height Výška
5' 7" (1.70 m) 5 '7 "(1,70 m)

Mini Biography Mini Biografie

Born in Hong Kong, Sammo Hung's acting career began while he was training in acrobatics, martial arts and dance as a child at the China Drama Academy, and he received acclaim for his performance with a troupe called "The Seven Little Fortunes." Narodil se v Hong Kongu, Sammo Hung se jedná kariéra začala, když ještě byl výcvik v akrobacii, bojové umění a tanec jako dítě v Číně Drama Academy, a obdržel ocenění za jeho výkon v souboru s názvem "Sedm Little Osudy." He made his feature film debut as an actor at the age of 12, and has worked in numerous martial arts films as an actor, director, producer and/or choreographer, collaborating with Bruce Lee and Jackie Chan , two superstars of the genre. On udělal jeho celovečerní filmový debut jako herec ve věku 12 a pracovala v mnoha bojových umění filmy jako herec, režisér, producent a / nebo choreograf spolupracuje s Bruce Lee a Jackie Chan, dvě superhvězdy z žánru.

He is now internationally renowned as a pioneer and trend-setter in Hong Kong action films. Ten je nyní mezinárodně uznávaných jako průkopník a trend-montér v Hongkongu akční filmy. Hung's big break as a film actor came with a role as a villain in the Bruce Lee film Enter the Dragon (1973). Hung to velké přestávce jako filmový herec přišel s role jako padouch ve filmu Bruce Lee Zadejte draka (1973). He established his reputation as a skilled physical comedian in several kung-fu comedies, beginning with "Enter the Fat Dragon" ( Fei Lung gwoh gong (1978)). Založil svou reputaci jako kvalifikované fyzické komik v několika kung-fu komedií začínající "Zadejte tuk Dragon" (Fei Lung gwoh gong (1978)). He also produced and starred in numerous successful films throughout the 1970s and 1980s for Hong Kong's leading film studio, Golden Harvest. On také vyráběla a oblíbená v mnoha úspěšných filmů v celé 1970s a 1980s pro Hongkong vedoucí filmového studia, Golden Harvest.

Hung collaborated in the 1980s with long-time friend Jackie Chan in a highly successful series of action comedies that cemented Hung's reputation as a consummate actor/director and launched Chan's career as an international star. Hung spolupracoval v roce 1980 s dlouho-time friend Jackie Chan ve vysoce úspěšné série akčních komedií že slinutého Hung reputaci jako dokonalý herec / režisér a zahájila Chan kariéry jako mezinárodní hvězdy. For a while, Hung also starred in an American TV series, "Martial Law" (1998). Za chvíli, Hung také oblíbená v americké televizní seriál, "stanné právo" (1998).

He directed "Once Upon a Time in China and America" ( Wong Fei Hung: Chi sai wik hung see (1997)), his first film shot in the US. On režie "Kdysi dávno v Číně a Americe" (Wong Fei Hung: Chi sai WIK zavěšené vidět (1997)), svůj první film zastřelil v USA. He and his wife, Mina, now divide their time between homes in Hong Kong and Los Angeles. On a jeho žena, Mina, nyní rozdělit svůj čas mezi domy v Hong Kongu a Los AngeSpouse Manžela
Joyce Godenzi Joyce Godenzi ( 1995 - present) (1995 - současnost)
Jo Yun Ok Jo Yun Ok ( 1973 - 1994) (divorced) 4 children (1973 - 1994) (rozvedený) 4 děti

Trivia Trivia

Attended same opera school as Jackie Chan , Biao Yuen , Wah Yuen and Corey Yuen . Navštěvoval stejné školy jako opera Jackie Chan, Biao Yuen, Wah Yuen a Corey Yuen.

Longtime friends with Jackie Chan and directed Chan in Long de xin (1985), among several. Dlouholeté přátelství s Jackie Chan a režie Chan v Dlouhé de Xin (1985), mezi několik.

He was first called Sammo in Hong Kong because of his resemblance to a popular Chinese cartoon character. Byl to první s názvem Sammo v Hongkongu kvůli jeho podobnosti s populární čínské kreslené charakter. The character's name was "Sam Mo" which is Cantonese for "three hairs," which is all the cartoon character had. Charakteru se jmenoval "Sam Po", který je Cantonese pro "tři chloupky", což je o kreslených charakter měl.

Eldest grandson of actress Tsi-Ang Chin and writer/director Ho Hung Chung. Nejstarší vnuk herečka TSI-Ang Chin a spisovatel / režisér Hung Ho Chung.

When his work first started getting released in the West, he was billed as Samo Hung. Při své práci začal dostat propuštěn na Západě, byl účtovány jako Samo Hung. It was not until years later, after English-speakers kept mispronouncing his first name as 'say-mo', that the M was doubled to get the 'Sammo' that we are more familiar with now. Teprve let později, po-anglické reproduktory průběžně mispronouncing jeho jméno jako 'říci-mo', aby M byla zdvojnásobena dostat 'Sammo', že jsme více obeznámeni s nyní.

He got the distinctive scar on his upper lip and at the corner of his mouth in a street fight. Dostal se výraznou jizvu na jeho horním rtu a v koutku úst v pouličním boji. Someone shoved a broken Coke bottle in his face. Někdo strčený rozbité láhve Coca-Cola v obličeji.

Has three sons and one daughter; Timmy Hung , Jimmy Hung , Sammy Hung and Stephanie Hung. Má tři syny a jednu dceru; Timmy Hung, Jimmy Hung, Sammy Hung a Stephanie Hung.

Family roots are from Suzhou, Jiangsu province. Rodinné kořeny jsou od Suzhou, Jiangsu provincie.

He is the elder brother of Chi Kit Lee . On je starší bratr Chi Kit Lee.Comments on this page:
Comment posted by Robertcet( doompetrodygmail.com ), 09/19/2020 at 5:22pm (UTC):

ПерехПЎОте пП ссылке: <a href="https://hydra-center.cf" title="рабПчая гОЎра">рабПчая гОЎра</a> - О брПсайте упПтреблять разМые гаЎПстО Ме губОте свПе зЎПрПвье.

Comment posted by Donjounk( namekigmail.com ), 09/18/2020 at 2:31am (UTC):
generic cialis (tadalafil) 20mg x 180 pcs <a href="https://chrxproducts.com/">can cialis cause blindness</a> how long does cialis take to kick in https://chrxproducts.com/

Comment posted by Alicejounk( precbkgmail.com ), 09/17/2020 at 12:31am (UTC):
is cbd oil legal in nc 2019 <a href="https://cannabisoil2018.com/">best cbd oil to buy</a> best full spectrum cbd vape oil https://cannabisoil2018.com/

Comment posted by ecothott( ecoseoturbina.ru ), 09/16/2020 at 9:39pm (UTC):
<b><a href=https://eco-corporation.ru>СептОк пПЎ ключ стПОЌПсть</a></b>

СептОкО - этП МеслПжМая сбПрка с спецОфОческПй кПМструкцОей перелОва, фОльтрацОО О слПжМПй электрПМОкПй
АвтПМПЌМая каМалОзацОя цеМа пПЎ ключ-этП сегПЎМя Маш прПфОль
ОбеспечОваеЌ лучшОй завершающОй результат
МаксОЌальМПе вМОЌаМОе к клОеМту
Дабы Ме ПшОбОться с выбПрПЌ, рекПЌеМЎуется учОтывать характерОстОкО саЌПгП ЎачО (лОбП кПттеЎжа), габарОты участка зеЌлО.

Comment posted by infoforwomen.be( anton.z.ueev3.4.gmail.com ), 09/16/2020 at 3:11am (UTC):

Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this article i thought i could also create comment due to this sensible paragraph. prol.infoforwomen.be/map26.php ald tГ€by kyrkbyAdd comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your message:
INTERNET  
   
DÁTUM A SVÁTEK  
   
ODKAZY  
  >Zvýšení návštěvnosti a reklama zdarma pro váš web :))club-valentino bubinobubino  
CHAT  
  Chat TOPlist  
SMS-Forum  
  Poslat SMS  
Dnes již byli 32 visitors (162 hits) Děkuji za návštěvu
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free