Dudlíkovo Jeet Kune Do
 
  Úvod
  BRUCE LEE A JEET KUNE DO
  Jeet Kune Do a CVIČENÍ
  TEORIA BOJE JEET KUNE DO
  BOJOVÁ UMĚNÍ
  MISTŘI Chuck Norris
  PRIHLAŠKY K VYUKE
  KONTAKT
  Herci
  Historie Jiu-Jitsu
  NÁVŠTEVNÁ KNIHA
  MISTŘI
  Ninjutsu
  Dan Innosanto - Co je Jeet Kune Do?
  STÝLY KUNG FU
  GALERIE
  WU SHU
  Historie Muay-thai
  MISTŘI Yip Man
  Escrima?
  ODKAZY NA STRANKY
  HOROSKOP-2009
  4tiens
  KUKNI VIDEO
  BRUCE LEE a NIEČO O NOM
  NIEČO O MNE
  BÝK A ŠKORPION
  BÝK A LEV
  BÝK A STRELEC
  BRUCE LEE-JKD
  IKONA KE STAŽENÍ
  IKONA NA STAŽENÍ-2
  TEORIA-JFJKD
  TECHNIKY A SYSTEM
  Ůdery kopů
  VÝUKA HOLEŠOVICE
  VÝUKA JE PLATENA U MNA NÉ?
  LEGENDA
  LEGENDA-2
  LEGENDA-3
  HLADANIE
  Iruji Do:
  ZRODENIE MALÉHO DRAKA
  Jim Fung
  Gichin Funakoshi
  Chrám svetla
  POHYBLIVE OBRAZKY
  AKTUALITA PRO VÁS
  Samo Hung
  Don Wilson-Dragon
  Obrazky
  Vánočný Obrázky
  HOROSKOPY 2010
  BRUCE LEE a FOTA
  Romantika,Srdce,Heha,Laska
  Shaolinske Kung Fu
  Zaujimavosti o Kung fu
  Tony Jaa
  Forum
  Videa o bojovom umeni
  Pavel Batel moj učitel.
Iruji Do:

Iruji Do:

 

·         je ucelený systém fyzických, dychových a mentálnych cvičení 

     vedúcich k ovládnutiu tela i mysle

·         spočíva v unikátnom spôsobe dýchania

 

 

Ak sa chcete zbaviť:

·         bolesti chrbtice, astmy a alergie?

·         prípadne chcete posilniť imunitu svojho organizmu?

·         získať vitalitu a chuť do života?

Potom sú nasledujúce stránky určené pre Vás.


Iruji Do

 • uvoľňuje a posilňuje všetky svalové a šľachové partie
 • učí správne dýchať
 • učí spoznávať psychiku a pôsobiť na ňu
 • podporuje mozgovú činnosť
 • napomáha predchádzať chrípke, prechladnutiu a nádche

  Iruji Do je v vhodné pre všetkých, nezávisle od veku a zdravotného stavu. Je určené každému, kto chce v prospech svojho zdravia niečo urobiť a nechce sa len tak nečinne prizerať, ako chradne...

  Iruji Do nevyčleňuje nikoho, ani ťažko chorých, len je potrebné si uvedomiť svoje limity a jednotlivé cvičenia vykonávať s ich tolerovaním. Prípadne je veľmi vhodné sa poradiť s trénermi Iruji Do, alebo svojim ošetrujúcim lekárom.

  Iruji Do sa uplatňuje ako veľmi účinný prostriedok pri predchádzaní rôznym ochoreniam, ako sú angína, chrípka, alergie, astma, bolesti chrbtice, migréna, skolióza, depresie, problémy s koncentráciou, bolesti žalúdka, a iné.

  Iruji do je možné využívať aj ako doplnok pri rôznych fyzických ako aj mentálnych aktivitách.

  Iruji Do sa veľmi dobre uplatňuje v športe nezávisle od špecializácie, či je to karate, aerobik, posilňovanie, fitnes, joging,...

  Iruji Do je vhodné napríklad počas rozcvičky, pri príprave organizmu na záťaž. Takisto aj na konci tréningu, ako veľmi účinný regeneračný prvok. Taktiež sa dá Iruji Do veľmi efektívne aplikovať aj v samotných tréningových jednotkách podľa potreby a nárokov cvičencov.

  Iruji Do má veľmi rýchlo sa prejavujúce a dlhodobo trvajúce účinky na psychiku. Preto je vhodné aj pre ľudí trpiacimi rôznymi psychickými poruchami – depresie, nespavosť, vnútorný nepokoj,...

  Iruji Do sa osvedčilo ako veľmi účinný prostriedok v psychickej príprave športovcov pred turnajmi či priamo na nich. Čoho dôkazom sú medailové umiestnenia adeptov jednotlivých športových odvetví využívajúcich Iruji Do na domácich ako aj medzinárodných európskych, či svetových turnajoch.

  Iruji Do je vhodné aj pre ľudí, ktorí uprednostňujú alternatívne spôsoby liečby a zároveň ako vhodný doplnok pri klasickej liečbe pod dohľadom lekára.

  Iruji do taktiež ponúka množstvo mentálnych tréningov na rozvoj vizualizácie, koncentrácie, ovládanie emócií a sebakontroly. To všetko sa potom blahodarne prejavuje v skvalitnení práce vo vysokých manažérskych pozíciách ako aj v skvalitnení procesu učenia sa napríklad u študentov a vôbec v každodennom živote.


 • Prípadové štúdie o účinkoch Iruji Do

   

   

  "Budúcnosť vzniká v prítomnosti"

  Iruji
  Radi by ste:

    sa naučili ľahko sa učiť?

    získali tréningové plány na rôzne zdravotné problémy?

     získali tréningové plány na zvýšenie kondície?

     získali tréningové plány na odstraňovanie alergie a astmy

    sa dozvedeli niečo viac o využívaní Iruji Do?

  Koncentrovať sa znamená venovať zvýšenú pozornosť len jednej konkrétnej veci či činnosti. Je to stav, kedy sa všetky naše zmysly využijú len v prospech daného deja.
  To znamená, že všetkých päť základných zmyslov - zrak, sluch, hmat, čuch a chuť - sa bude podieľať svojim vnímaním len na danom deji. Pre iné vnemy z vonkajšieho či vnútorného prostredia sa budú chovať ako nečinné.
  Koncentrácia priamo súvisí s našou schopnosťou ovládania základných piatich zmyslov.
  Aby som mohol niečo ovládnuť, musím to najskôr spoznať a rešpektovať. Až potom to viem využiť podľa mojich nárokov tak, ako chcem, či potrebujem.

  Vyprázdnená myseľ znamená myseľ, ktorou myšlienky len prechádzajú a naše vedomie im nevenuje žiadnu pozornosť.


  Podrobný rozpis jednotlivých cvičení:

  1. Koncentrácia - fyzická.

  • držíme v ruke nejaký fyzický predmet. Začneme ho pozorovať našim zrakom. Budeme si všímať všetko, čo sa len dá zrakom na danom predmete všímať. Ak nám vbehnú do mysle nejaké náväznosti, napríklad nám daný predmet svojim tvarom pripomenul nejaký geometrický útvar, pokojne sa tou myšlienkou zaoberáme.
  • danú činnosť opakujeme s každým zmyslom osobitne.
  • potom sa snažíme preciťovať daný predmet kombináciou niekoľkých a nakoniec všetkých zmyslov odrazu.

  2. Koncentrácia - mentálna.

  • v mysli si predstavíme nejaký fyzický predmet. Začneme ho pozorovať našim zrakom. Budeme si všímať všetko, čo sa len dá zrakom na danom predmete všímať. Ak nám vbehnú do mysle nejaké náväznosti, napríklad nám daný predmet svojim tvarom pripomenul nejaký geometrický útvar, pokojne sa tou myšlienkou zaoberáme.
  • danú činnosť opakujeme s každým zmyslom osobitne.
  • potom sa snažíme preciťovať daný predmet kombináciou niekoľkých a nakoniec všetkých zmyslov odrazu.

  3. Vyprázdňovanie mysle - fyzické.

  • Pripravíme si 5 rôznych predmetov. Všetky si zľahka prezeráme a uvažujeme, ktorý z nich si ako prvý vyberiem a budem sa naň koncentrovať.
  • Vybratý predmet sa stane predmetom, na ktorý sa budeme koncentrovať podľa bodu č.1 - Koncentrácia - fyzická.
  • Potom z predmetov čo ostali, si obdobným spôsobom vyberieme ďalší a aj na ten sa budeme koncentrovať podľa bodu č.1 - Koncentrácia - fyzická.
  • Nakoniec vyberieme z posledných troch predmetov prvý, čo nám padne pod ruku a aj na ten sa budeme koncentrovať podľa bodu č.1 - Koncentrácia - fyzická.
  • Nakoniec sa pokúsime chvíľu zotrvať v stave prázdnej mysle.

  4. Vyprázdňovanie mysle - mentálne.

  • Našou mysľou prechádza veľa myšlienok. "Všetky" si zľahka prezeráme a uvažujeme, ktorú z nich si ako prvú vyberieme a budeme sa na ňu koncentrovať (z počiatku je najvhodnejšie si vyberať myšlienky na fyzické predmety).
  • Vybratý predmet sa stane predmetom, na ktorý sa budeme koncentrovať podľa bodu č.2 - Koncentrácia - mentálna.
  • Potom z predmetov čo ostali, si obdobným spôsobom vyberieme ďalší a aj na ten sa budeme koncentrovať podľa bodu č.2 - Koncentrácia - mentálna.
  • Nakoniec vyberieme z posledných troch predmetov prvý, čo nás napadne a aj na ten sa budeme koncentrovať podľa bodu č.2 - Koncentrácia - mentálna.
  • Nakoniec sa pokúsime chvíľu zotrvať v stave prázdnej mysle.

  5. Postup pri učení sa.

  • Najskôr si vyprázdnime myseľ podľa bodu č.3 a č.4. Neskôr postačí urobiť dané cvičenie len s bodom č.4.
  • Potom sa budeme koncentrovať podľa bodu č.1 Koncentrácia - fyzická na nejaký predmet, ktorý súvisí s učením.
  • Nastáva proces samotného učenia sa.
  • Po určitom čase, napríklad po 30 minútach si znovu vyskúšame urobiť bod č.1 Koncentráciu - fyzickú na nejaký predmet - najlepšie súvisiaci s učením. Ak zistíme, že sa nám to robí ťažko, je vhodné urobiť si krátku prestávku v procese učenia sa. Dĺžka prestávky závisí od obnovenia schopnosti sa koncentrovať podľa bodu č.1. Skúšame to priebežne - napríklad po 10 minútach.
  • Potom znovu pokračujeme v procese učenia sa a obdobným spôsobom po určitom čase urobíme koncentráciu podľa bodu č.1.
  • Po skončení procesu učenia si zopakujeme podľa bodu č.1 Koncentáciu fyzickú na ten istý predmet, na ktorý sme sa koncentrovali pred začiatkom procesu učenia sa.
  • Nakoniec si vyprázdnime myseľ podľa bodu č.4 Vyprázdnenie mysle - mentálne s tým, že teraz budeme rozoberať "len" myšlienky, ktoré sú produktom nášho učenia sa.

  Zhmotnená myšlienka:


  Práca na mentálnej úrovni, ako je práca s myšlienkami ako takými, práca s vedomím, s podvedomím, alebo práca s nadvedomím, koncentračné a meditačné cvičenia, tvoria samostatnú kapitolu učenia Iruji Do.

  Bližšie sa o nej bude zaoberať neskôr.

  Jedno si však pamätajte už teraz. Ak do všetkého, čo robíte, nech sú to už cvičenia Iruji Do alebo niečo iné, dáte kladné myšlienky plné lásky a viery v čokoľvek (napríklad viery vo vykonávaný cvik, viery v seba samého , viery v Boha či viery v Univerzum ...), tak kladný účinok tejto činnosti v prospech Vášho zdravia bude mnohonásobne vyšší.

  Ako to vyzerá konkrétne?

  Napríklad už opísaný malý obeh energií.

  Začiatočník ho bude ťažko spontánne vnímať, pretože jeho organizmus si len zvyká na prácu s jemno hmotnými energiami, ktorých vnímanie je potláčané napríklad hrubo hmotnou energiou zemskej príťažlivosti.

  Keď človek, ktorý zatiaľ tento vnem nemá vypestovaný, bude pri cvičeniach „používať“ myšlienku jeho funkčnosti – čiže prebudí vieru v existenciu tohto obehu - ten oveľa skôr spozoruje prebudenie svojho spontánneho vnemu.

  Podobne je to aj pri ostatných cvičeniach. Keď im budeme aj veriť, tak kladné účinky na našom zdraví sa prejavia oveľa skôr.

  Je to princíp autosugescie?

  Ako sa to vezme. Keď Vám napríklad poviem, že keď vypijete pohár čistej vody, tak potom do 1 hodiny vyzdraviete napríklad z ľahkej nádchy a vy mojej osobe, či tomu nápoju, alebo tomu, čo som povedal „neobmedzene“ dôverujete - tak sa aj stane.

  V tomto prípade ide o autosugesciu či sugesciu všeobecne.

  Ale ak tú vodu energeticky nabijem alebo naprogramujem, či miesto vody to bude bylinný odvar, už je to iné.

  Prečo?

  V prvom prípade - pohára čistej vody - ak by bola vo vás hoci len troška nedôvery, tak s najväčšou pravdepodobnosťou nevyzdraviete - nespustí sa Váš systém autosugescie.

  V druhom prípade, ak by Vaša viera bola hoci aj nulová, kladné účinky sa skôr či neskôr dostavia - pretože ten nápoj sám o sebe mal liečivú moc, ktorá (povedané dosť barbarsky) svojím spôsobom naštartuje autosugesciu, či v tomto prípade sugesciu Vášho organizmu - spustí pochody, ktoré umožnia „samoliečbu“. Ale opakujem, to čo píšem, je dosť pritiahnuté za vlasy.

  A ak by v druhom prípade bola aj maximálna viera, tak účinky sa dostavia oveľa skôr a v mnohonásobne väčšej miere.

   

   

  Na lepšie pochopenie zhmotnenej myšlienky si teraz názorne popíšme cvičenie, ktoré nám umožní myšlienku zhmotniť:

  Bez úžasu, ktorý zažijeme a precítime sami, je dôvera k ponúkaným teóriám malá.. Zhmotnená myšlienka je prvým dôkazom a testom sily našej mysle.

  Osoba, ktorej silu myšlienky testujeme, sa postaví rozkročmo na šírku ramien. Ruky voľne visiace pozdĺž tela ohne v lakťoch. Predlaktie je približne rovnobežné so zemou.

  Testovaný si 10 až 60 sekúnd predstavuje svoju ľahkosť (napr. niekoľko gramov, ľahkosť letiaceho vtáka ...).

  Potom ho ďalšie dve osoby chytia za predlaktia, počkajú na pokyn a pokúsia sa testovaného zodvihnúť. Stačí len pár centimetrov.

  Zapamätajú si, akú museli vynaložiť silu.

  Cvičenie znovu opakujeme, ale teraz si testovaný predstavuje, aký je ťažký (500 kg, prirastený k podlahe, v duchu si opakuje nezodvihnú ma ...).

  Ak má testovaný pokojnú myseľ (nesmeje sa, je vážny) a aspoň trochu silné myšlienky, inak povedané, aspoň trochu verí vo svoje myšlienky tak osoby, ktoré ho dvíhajú, pocítia rozdiel v námahe. Možno ho vôbec nezodvihnú.

  Tento úžas si dobre uchováme v pamäti a odteraz sa budeme snažiť pri aplikovaní jednotlivých cvičení ich účinky ešte násobiť silou myšlienok.

  Comments on this page:
  Comment posted by Dydrast( obseseeaymail.xyz ), 07/10/2020 at 1:13am (UTC):
  daily cialis attaictFus https://bbuycialisss.com/# - Cialis alienIllelry Baclofen En Ligne 25mg Gaifycix <a href=https://bbuycialisss.com/#>Cialis</a> sutousiams Levitra Para Que Sirve

  Comment posted by JanMackede( janGovemobelan.website ), 04/01/2020 at 4:52am (UTC):
  Come Usare Dapoxetina <a href=https://apcialisle.com/#>cialis vs viagra</a> Acheter Clomid Internet <a href=https://apcialisle.com/#>Cialis</a> Achat Viagra Pas Chere

  Comment posted by MatLele( matboittebelan.website ), 03/03/2020 at 9:35pm (UTC):
  Buy Propecia Online Reviews http://abuycialisb.com - Cialis Zyvoxamoxicillin <a href=http://abuycialisb.com>buy cialis online</a> Best Place To Buy Furosemide Online

  Comment posted by Ellbymn( ellseineedaff.pw ), 07/28/2019 at 6:52am (UTC):
  Kamagra Torri 100mg <a href=http://6drugs.com>cialis</a> Zithromax Alert Propecia To Grow Hair

  Comment posted by FranPlure( franbofbelan.space ), 07/20/2019 at 9:26pm (UTC):
  Order Levitra At Walmart Canada Online Amoxicillian <a href=http://oc-35.com>finasteride with free viagra</a> Orlistat Without Prescription Wherecan I Get Dompetidone Without Rx  Add comment to this page:
  Your Name:
  Your Email address:
  Your website URL:
  Your message:
  INTERNET  
     
  DÁTUM A SVÁTEK  
     
  ODKAZY  
    >Zvýšení návštěvnosti a reklama zdarma pro váš web :))club-valentino bubinobubino  
  CHAT  
    Chat TOPlist  
  SMS-Forum  
    Poslat SMS  
  Dnes již byli 32 visitors (175 hits) Děkuji za návštěvu
  This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
  Sign up for free