Dudlíkovo Jeet Kune Do
 
  Úvod
  BRUCE LEE A JEET KUNE DO
  Jeet Kune Do a CVIČENÍ
  TEORIA BOJE JEET KUNE DO
  BOJOVÁ UMĚNÍ
  MISTŘI Chuck Norris
  PRIHLAŠKY K VYUKE
  KONTAKT
  Herci
  Historie Jiu-Jitsu
  NÁVŠTEVNÁ KNIHA
  MISTŘI
  Ninjutsu
  Dan Innosanto - Co je Jeet Kune Do?
  STÝLY KUNG FU
  GALERIE
  WU SHU
  Historie Muay-thai
  MISTŘI Yip Man
  Escrima?
  ODKAZY NA STRANKY
  HOROSKOP-2009
  4tiens
  KUKNI VIDEO
  BRUCE LEE a NIEČO O NOM
  NIEČO O MNE
  BÝK A ŠKORPION
  BÝK A LEV
  BÝK A STRELEC
  BRUCE LEE-JKD
  IKONA KE STAŽENÍ
  IKONA NA STAŽENÍ-2
  TEORIA-JFJKD
  TECHNIKY A SYSTEM
  Ůdery kopů
  VÝUKA HOLEŠOVICE
  VÝUKA JE PLATENA U MNA NÉ?
  LEGENDA
  LEGENDA-2
  LEGENDA-3
  HLADANIE
  Iruji Do:
  ZRODENIE MALÉHO DRAKA
  Jim Fung
  Gichin Funakoshi
  Chrám svetla
  POHYBLIVE OBRAZKY
  AKTUALITA PRO VÁS
  Samo Hung
  Don Wilson-Dragon
  Obrazky
  Vánočný Obrázky
  HOROSKOPY 2010
  BRUCE LEE a FOTA
  Romantika,Srdce,Heha,Laska
  Shaolinske Kung Fu
  Zaujimavosti o Kung fu
  Tony Jaa
  Forum
  Videa o bojovom umeni
  Pavel Batel moj učitel.
Jeet Kune Do a CVIČENÍ

JEET KUNE DO

Co je Jeet kune do

Jeet Kune Do bylo vytvořeno Brucem Leem kolem roku 1967. Na rozdíl od některých dalších bojových umění neobsahuje žádné sestavy ani předem daný systém technik.

Mysl Jeet kune do

Kromě nejrůznějších bojových techniky dává JKD vysoký důraz na rozvinutou tělesnou i duševní připravenost a koncentraci. Podle Bruce Leeho nemůže bojovník správně nacvičovat techniky, pokud na to není jeho mysl připravená. To znamená, že musí být čistá a prázdná, zbavená jakýchkoliv bloků a omezení. Bruce Lee zdůrazňoval, že musíte tělo neprve všemu naučit ale před bojem je nutné "vše zapomenout", aby tělo i mysl mohly improvizovat. "Nemít žádnou techniku znamená mít všechny techniky" - to bylo bojové motto Bruce Leeho. Jednou také řekl: "JKD je pouze člun, který vás převeze na druhou stranu řeky. Avšak po přeplutí je zničen, protože je zbytečné nosit ho dál na zádech".

Trénink jeet kune do

Podle učení Bruce Leeho je cílem tradičních stylů bojových umění zapadnutí jednotlivce do systému. Cvičenci jsou trénováni příliš uniformně a podle dogma. Bruce Lee byl zastáncem spíše tvořivého tréninku, než napodobování již existujících forem. Bruce Lee také upřednostňoval výuku v malých skupinách, kde mohl fungovat ideální vztah učitel - žák, a který byl nutný k respektování indiviuality ve výukovém procesu.

Energie technik

Vzhledem k fyzické konstituci Bruce Leeho byla v JKD dokonale propracována energie jednotlivých technik. Stejně jako v ostatních bojových umění dává Bruce Lee důraz na maximální uvolněnost končetin, které úder provádějí. Každé napětí svalstva spotřebovává energii. Pokud je paže uvolněná, celá energie se přenese na překážku a ne na kontrakci svalstva. Bruce Lee však preferoval úder pěstí s palcem nahoru, tedy bez rotace paže. Další důležitou složkou úderu je kinetická energie pohybu těla vpřed, nebo rotace celého trupu. Ve vyšším stádiu přistupuje vířící energie, která vychází z obloukových "vrtajících" pohybů, ve formě otoček a zkrácených oblouků, které jsou skryté v přímočarých pohybech. Údery s touto podstatou jsou známé jako šlehající údery. Jsou směsí kolmého úderu a kroužící energie.

Princip vody

Bruce Lee v boji se soupeřem prosazoval takzvaný "princip vody". Naše techniky by měly na soupeře pronikávat neustále každou skulinou tak, jak to dělá protékající vody. Bruce Lee rozdělil prostor kolem bojovníka na vzdálenosti - krátkou, střední a dlouhou (stejně tak se dnes například rozděluje i vzdálenost ve sportovním kumite karate). POdle principu vody by techniky bojovníka měly pronikat do střední a krátké vzdálenosti a to pouze s takovou energií, která je využita k maximálnímu účinku technik (zbytečně velké množství energie by mohl soupeř zneužít).

Styl: vlastní styl Jeet kune do (dříve: Wing Tsun, Kung fu)
Trenér: Yip Man

Narozen: 27.11.1940 v San Franciscu
Vlastní jméno (od rodičů): Jun Fan Lee, Lee Juen Kam
Zaměstnání: herec (před kamerou už od třech měsíců života), šéf klubů bojových umění
Manželka : Američanka Linda Emery (svatba 1964)
Zemřel: 20.6.1973 na mozkový edém (jeho smrt však zahaluje tajemství)
TAI-CHI

Co je tai-chi

Přestože se v současnosti tai-chi považuje spíše za léčebné cvičení pomocí dýchání v pohybu, patří svým původem mezi bojová umění. Tai-chi se řadí do škol takzvaného "vnitřního systému", který v Číně rozvinuli především Lao-c a Čuang-c. První z nich charakterizoval ve své knize vnitřní systém takto: "Na světě není nic měkčího a poddajnějšího než voda, a přece tu nic nepřekoná v tom, jak se napře na všechno tvrdé a silné, a nic nedokáže v ničem změnit! Tak tedy poddajné vítězí nad silným, měkké vítězí nad tvrdým a všichni na světě to ví, a nikdo to nedokáže uskutečnit". Přesný citát Čuanga-c zase vystihuje důraz škol vnitřního systému na správné dýchání: "Musíš se koncentrovat, neposlouchat ušima, ale naslouchat svým srdcem. Pak, aniž bys poslouchal srdcem učiň tak svým dechem. Ucho je omezeno jen na obyčejné slyšení, srdce na rozumové. Při naslouchání dechem člověk vnímá věci všestranně."

Cvičení tai-chi

Školy vnitřního systému využívaly tranzovních stavů navozovaných postem, senzorickou deprivací(využívající přísných meditačních technik), dále statickými a pohybovými pozicemi. Dvěma základy cvičení byla vůle (I) a vnitřní životní energie (Čchi). V čínské filozofii existuje ženská čchi (Jin) a mužská čchi (Jang). Nejrozšířenější školou vnitřního systému se stalo právě tai-chi.

Původ tai-chi

O původu tai-chi existují 4 hlavní teorie : Ta nejpopulárnější říká, že taoistický mnich Čang San-feng, který žil na přelomu 13. A 14. Století se ho naučil ve snu. Druhá teorie klade vznik tai-chi do období 7. Až 9. Století. Rozvinulo se pak do 4 oddělených škol: Su, Ju, Čcheng a Jin. Třetí teorie říká, že tai-chi vzniklo v rodině Čchen v období mezi 14. Až 16. Století. Čtvrtá teorie, která je nejracionálnější uvádí, že zakladatel tai-chi je neznámý a rozvoj tohoto cvičení se postaral Wang Čung-jue v 18. Století. Podle poslední legendy začal Wang Čung-jue tai-chi vyučovat obyvatelé jedné čínské vesnice, když před tím v místní hospodě pomocí svého stylu odrazil velice lehce útok několik vesničanů, kteří trénovali určitý druh místního boxu.

Princip tai-chi

Charakteristickým rysem tai-chi je zaměření na práci s vnitřní energií, podobně jako v józe. Představitelé tai-chi však věří, že toto umění je v porovnání s jógou mnohem prospěšnější. Nejlépe toto srovnání vystihuje citát ze starého spisu : "Meditace v činnosti je sto, tisíckrát a milionkrát vyšší nežli meditace v klidu". Přesto má tai-chi a jóga mnoho společného. Obě školy doplňují tělesná cvičení vnějších systémů cvičeními zaměřenými na žlázy s vnitřní sekrecí a cvičeními mysli. Do obou škol patří kultivace a naplňování těla energií čchi, upřený pohled očí, dýchání dieta apod.. I když jóga je především meditací v klidových pozicích, používá i řadu pomalých pohybů, které jsou dosti blízké tai-chi.

Úrovně tai-chi

Vlastní celkové umění tai-chi zahrnuje čtyři úrovně: sólové cvičení (kung-ťia), cvičení ve dvojicích - tlačení rukama (tchuej-šou) a volný boj (san-šou). Čtvrtou úroveň - sebeobranu lze snadno odvodit z daných pozic cvičení.

Principy tai-chi

Principy tai-chi jsou následující:
  1. První, poslední a stále platný bod - student musí být naprosto uvolněn. Pozice proto musí provádět pomalu a správně. Veškerou ztuhlost a sílu je třeba vyprázdnit a to od horní části trupu až po chodidla.
  2. Student musí být úplně uvolněný, dýchat přirozeně nosem jako dítě a používat k dechu spíše bránici nežli hrudník.
  3. Pravá síla je pouze v ohebnosti pasu, protože pas je základem všech pohybů těla. Je to osa, ze které všechny pohyby tai-chi odvozují svou hbitost, rychlost, ráznost a sílu.
  4. Nejstarší klasické spisy o tai-chi zdůrazňují, že je-li křížová kost ve vertikální poloze, pak niterná energie (čchi) se může dostávat až na vrcholek hlavy, a je-li hlava v poloze jakoby zavěšená, celé tělo pociťujeme jako lehké a mrštné.
  5. Každý obranný pohyb je kruhový. Útok je záležitostí přímé linie. Je-li obrana také v přímé linii, zvítězí větší síla. Je-li však přicházející síla neutralizována kruhově, pak útočník bude poražen bez ohledu na jeho sílu.

Tai-chi v současné době

Tai-chi se v poslední době stalo velkou módou. Přesto většina znalců tradičního tai-chi tvrdí, že popularita tomuto stylu spíše uškodila a kvůli ní se ve světě většinou necvičí skutečné tai-chi. Mnozí instruktoři provozují svá cvičení a semináře bez dokonalé znalosti tai-chi. Platí to především v Evropě a Americe, kde lidé žijí odtrženi od přírody více než v asijských státech. Tai-chi také v poslední době bohužel slouží k vylepšování image lidí, kteří chtějí mermomocí cvičit bojová umění a tai-chi jim imponuje svou fyzickou nenáročností a bezpečností. Klasickým příkladem tohoto vylepšování image jsou filmové hvězdy, především Spojených států. Tai-chi má proto význam spíše pro své léčebné účinky spojení pohybů s dýcháním. Je určitě vynikajícím cvičením především pro starší nebo nemocné, ale i mladé lidi, kteří vědí, co od tai-chi očekávat.


O Wing Chun

Co je Wing Chun Kung Fu?

Wing Chun Kung Fu je staré čínské bojové umění, vyvinuté budhistickou mniškou z kláštera Shaolin, mniškou Ng-Mui, a naposledy předané velmistrem Yip Manem v Hong Kongu svým mistrovským žákům…

Historie Wing Chun

Za vlády císaře Kangsi (1662-1722) existovalo v Číně mnoho klášterů - center vzdělanosti a bojových umění. Jedním z nejproslulejších byl klášter Siu Lam (Šao Lin), který přijímal žáky nejnadanější a vyučoval je umění Kung Fu na velmi vysoké úrovni…

Lok Yiu Wing Chun Kung Fu

Mistr Lok Yiu byl v padesátých letech společně se svým Kung Fu bratrem Leung Sheung tím, kdo vytvořil v Hong Kongu Wing Chunu pověst. Již po sotva půlročním intenzivním tréninku, kdy neovládal víc než Siu Lim Tau a nejdůležitější kroky a údery, ho jeho Si-Fu vysílal aby bojoval proti zástupcům jiných stylů… čtěte celý článek »

Vznik ELYWCIMAA

Milí Wing Chun přátelé v Evropě, jsem potěšen že se na Vás mohu na tomto místě obrátit s pár slovy. Od smrti našeho velmistra Yip Mana, mého Si-Fu, uběhlo mnoho času…

Jedinečnost Wing Chun

Wing Chun je uzavřený systém, „kdo ho vylepší, znehodnotí ho“, jak jednou řekl mistr Lok Yiu. Modifikovaný Wing Chun není dle našeho názoru již žádný Wing Chun…

Cesta Lok Yiu Wing Chun

Když se 14. října 1893 ve Fathsanu v Číně narodil chlapec jménem Yip Man, nikdo ještě nemohl tušit, jaký význam bude mít tato událost pro Wing Chun Kung Fu…

Rodinné vztahy

Pokud hovoříme o tzv. rodinných vztazích v Kung-Fu, nebo o "rodině Kung-Fu", máme především na mysli vztahy mezi jednotlivci, které svou hierarchií skutečně rodinu připomínají…

Terminologie Wing Chun

Pojmy ve wing chun pocházejí z velké části z kantonského dialektu. I když je kantonský dialekt ve své písemné podobě velice podobný mandarínské čínštině, vyslovuje se jinak a obsahuje slova a významové varianty, které jsou mu vlastní…

"Velmistři" wing chun kuen

Nejdříve je třeba říct, že v čínštině pojem "velmistr" ve vlastním slova smyslu vůbec neexistuje. Avšak je několik výrazů, které se mu blíží…

Místa vzniku wing chun

Kořeny wing chun leží v různých místech Číny a v průběhu generací se wing chun kuen stále více rozšiřoval. Guangdong (známý na západě jako Kanton a v kantonském dialektu přepisovaný jako Kwang Tung) je nejspíše provincie, v níž se odehrála největší část vývoje wing chun kuen, obzvláště od poloviny devatenáctého století…

Různé větve Wing Chunu

Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your message:
INTERNET  
   
DÁTUM A SVÁTEK  
   
ODKAZY  
  >Zvýšení návštěvnosti a reklama zdarma pro váš web :))club-valentino bubinobubino  
CHAT  
  Chat TOPlist  
SMS-Forum  
  Poslat SMS  
Dnes již byli 32 visitors (190 hits) Děkuji za návštěvu
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free